Gỗ thông ghép thanh AB

Gỗ Thông ghép thanh thường sẽ có các thông số như sau:

Độ dày: 12mm, 15mm, 17mm, 18mm.
Kích thước: 1200x2400mm.
Mặt AA, AB, BC
Trong đó, mặt A là đẹp tuyệt đối, mặt B sẽ kém hơn mặt A do có sống mắt gỗ, mặt C là loại có nhiều mắt gỗ nhất. Giá thành cũng sẽ tùy thuộc vào mặt A, B hay C.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0366 29 6886
Danh mục: Từ khóa: